skip to Main Content
I MEDIA

Rapport: Brukerpass-ordningen ble bevisst underminert i Nav

  • 29/08/2020 | https://www.handikapnytt.no/rapport-brukerpass-ordningen-ble-bevisst-underminert-i-nav/
Hjelpemiddelsentralene «gjør minst mulig» for å opplyse om ordningen med brukerpass for hjelpemidler, skrev et konsulentfirma i en rapport 2017. Slik er det ikke lenger, mener Nav.
Les mer

Evaluering av NIM

  • 03/07/2020 | Stortinget
Stortinget har, etter anbudskonkurranse, valgt Agenda Kaupang AS til å evaluere Norges institusjon for menneskerettigheter.
Les mer

Konsekvenser av frislipp geodata

  • 30/04/2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Agenda Kaupang har gjort en vurdering av konsekvensene for finansiering, tilgjengelighet og kvalitet på geodata og tjenester, dersom betaling for data som det i dag betales for bortfaller.
Les mer

Ny organisering i pleie og omsorg

  • 18/04/2020 | Kvam herad
På bakgrunn av økonomiske utfordringar innan pleie og omsorg over fleire år vart det hausten 2018 gjennomfør ei analyse av tenesta. Agenda Kaupang bistod kommunen i arbeidet. Pleie og omsorgstenesta vart frå 30. mars 2020 organisert i tre fagavdelingar: tenester til heimebuande, heildøgstenester og tenester til personar med utviklingshemming.
Les mer