I MEDIA

Tung politisk tirsdag

  • 03.04 2019 | JessheimPuls
Konsulentselskapet Agenda Kaupang la tirsdag fram sine funn på bestilling fra administrasjonen, og hver sektor har jobbet med potensielle grep for å bidra til å knipe inn merforbruket.
Les mer

Kafédialog rundt drifts- og ressursanalysa innan pleie og omsorg

  • 25.03 2019 | Time kommune
Som ein del av forankringa og å få høyra korleis rapporten frå Agenda Kaupang er oppfatta, inviterte kommunalområde omsorg til kafedialog. Frivillige lag og organisasjonar og politikarar var inviterte til kafedialogen. I tillegg deltok leiarar i omsorg og tillitsvalde.
Les mer

Sjefen har fått skylda

  • 24.03 2019 | Agenda Kaupang i Dagsavisen
110.000 yrkesaktive utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb, skriver Cecilie Aagestad fra Agenda Kaupang i denne kronikken.
Les mer

Uklar lov

  • 22.03 2019 | Klassekampen
En rapport fra Agenda Kaupang, som ble gjengitt i Aftenposten i fjor, viser at kommunene nesten ikke kontrollerer private barnehager.
Les mer

Leve selvstendig og godt hele livet

  • 05.03 2019 | Aurskog-Høland kommune
I 2040 vil behovet for pleie- og omsorgstjenester i vår kommune være doblet. Det krever en dreining av dagens eldreomsorg. Mandag presenterte Agenda Kaupang hovedfunnene i deres gjennomgang av kommunens sykehjem- og hjemmetjeneste, for ansatte og folkevalgte.
Les mer

Rådmannen: – Trong for strukturendring

  • 04.03 2019 | Kvam herad
På bakgrunn av økonomiske utfordringar, vart det i kommunebudsjettet for 2018 sett av midlar til å gjennomføra ei analyse av pleie- og omsorgstenesta. No skal rapporten leggjast fram for både formannskap og kommunestyre.

Kommunen har fått bistand frå Agenda Kaupang i arbeidet. I tillegg har ei intern prosjektgruppe delteke i arbeidet.
Les mer