skip to Main Content
I MEDIA

Vedrørende kutt i stillinger ved Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Bodø kommune

  • 30/11/2022 | bodonu.no
Vi viser til budsjettforslaget til Bodø kommune, som skal opp i bystyret den 8.desember. Kommunedirektøren har foreslått nedtrekk av to stillinger i PPT.
PPT er en lovpålagt tjeneste jf. Opplæringsloven. Bodø kommune ved bystyret vedtok i 2007 at PPT skal være en desentralisert tjeneste, det vil si at rådgiverne i kommunen skal ha kontorsted på skolene.
Les mer

Vi vil fjerne uakseptable kutt

  • 30/11/2022 | gjengangeren.no
MENINGER: Administrasjonen i Horten kommune har lagt fram en uakseptabel økonomi og handlingsplan for de neste fire årene, som vil måtte svekke det kommunale tjenestetilbudet, eller som kommunedirektøren selv sier det i sin innledning: «I forslaget til økonomi- og handlingsplan ligger det inne kraftige tiltak for å redusere tjenester i kommunen. Tiltakene handler i stor grad om å redusere ansatte og folkevalgte til det som er omtalt som lovens minimum, eller vedtatte bemannings-normer (….) Med så krevende økonomiske utfordringer som kommunen nå står overfor, er det ikke mulig å unngå forslag om kutt i tjenesteproduksjonen. Det er heller ikke tvil om at innbyggerne vil merke en rekke endringer og bortfall av noen tjenestetilbud.»
Les mer

Vi er i gang med oppvekststrategi

  • 21/11/2022 | Melhus kommune
Vi skal lage en strategi som er basert på innspill fra barn, ungdom, ansatte og hele lokalsamfunnet. Inkluderende, forebyggende og tverrfaglig: Det er verdiene og bærebjelkene strategien skal bygges på.
Les mer

Fokus på godt arbeidsmiljø øker produktiviteten!

  • 07/11/2022 | nho.no
Jobber du med ledelse eller i HR avdelingen vil funnene i NHOs Arbeidsmiljøbarometer være noe for deg! I undersøkelsen er målet å kartlegge arbeidsgivers perspektiver og erfaringer knyttet til arbeid med arbeidsmiljø i norske bedrifter.
Les mer