skip to Main Content
I MEDIA

Alta kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV

  • 24/12/2019 | Helsetilsynet
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Alta kommune og besøkte i den forbindelse kommunen fra 05.11.2019 til 06.11.2019. Vi undersøkte om kommunen sørger for at ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at tjenestemottakerne får trygge og gode tjenester (...) Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet.
Les mer

Morgendagens helse- og omsorg Tysvær

  • 20/12/2019 | Tysværtunet Kulturhus
Tirsdag 26. mars inviteres politikere, alle innbyggere, brukere, rådene og ansatte til en dialogkonferanse for å bidra med innspill til utformingen av morgendagens helse- og omsorgstjenester i Tysvær kommune.

Ordfører, rådmann og omsorgssjef vil orientere om planarbeidet, det vil bli informasjon fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang samt kafédialog hvor det blir gitt anledning til å komme med innspill på ulike tema.
Les mer

Medarbeidersamtalen

  • 19/12/2019 | Universitetet i Oslo
Medarbeidersamtaler er en del av god personaloppfølging og kurset skal gjøre lederne bedre i stand til å ivareta sitt ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av samtalen. Kursleder: Kjersti Hatlevoll, Agenda Kaupang
Les mer

Gi politikerne mer tid til budsjettet!

  • 05/12/2019 | Kommunal Rapport
Rådmenn over hele landet har lagt fram sine forslag til budsjetter og økonomiplaner, godt hjulpet av sine økonomisjefer. Forslagene behandles i kommunestyrene i desember. Karmøy har laget årets beste økonomiplan, ifølge en ny kåring. Kommuneøkonom Bjørn Brox i Agenda Kaupang har ledet arbeidet med å gå gjennom alle dokumentene, etter kriteriene økonomisk kontroll, effektivitet, målstyring og enkelhet.
Les mer

Planlegging av legevakt på Nesodden er i rute

  • 30/11/2019 | Nesodden kommune
Planleggingen av legevakt på Nesodden er godt i gang og i rute til oppstarten 1. januar 2021. Sammen med konsulentbyrået Agenda Kaupang har kommunen sett på ulike måter å organisere driften på, og alternativene ble presentert for formannskapet i møtet 27. november.
Les mer

Rådmannen om kommuneøkonomien: – Nødvendig å snu alle steiner

  • 28/11/2019 | Eidsvoll Ullensaker Blad
Tirsdag la rådmann Rune Hallingstad i Ullensaker kommune fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2020 og 2023 (...) For å balansere budsjettet i 2020 har rådmannen sett behov for å effektivisere tjenester i størrelsesorden 70 millioner kroner. Tiltakene som gjennomføres kommer som et resultat av den prosessen kommunen har gått gjennom sammen med konsulentselskapet Agenda Kaupang.
Les mer