Skip to content
Illustrasjonsfoto av et menneske som holder et forstørrelsesglass og ser ned i en sandkasse hvor det sitter mennesker i mindre skala

Evaluering av Datatilsynets sandkasse for kunstig intelligens

På oppdrag for Datatilsynet har Agenda Kaupang gjennomført en evaluering av sandkassen for kunstig intelligens. Resultatene fra evalueringen skal danne grunnlaget for utviklingen av en effektiv og robust sandkasse for fremtiden. Målet med sandkassen er å fremme innovasjon innen etisk og ansvarlig kunstig intelligens fra et personvernperspektiv.

I løpet av evalueringen har vi mottatt faglig støtte fra førsteamanuensis Per-Arne Andersen ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved Universitetet i Agder og Steinar Østmoe fra Deloitte Advokatfirma.

Sandkassen ble lansert som en del av «Nasjonal strategi for kunstig intelligens» og er knyttet til behovet for at virksomheter øker sin forståelse av regulatoriske krav, samtidig som myndighetene får økt innsikt i nye teknologiske løsninger. Kunstig intelligens gir store muligheter for offentlig sektor, næringslivet og befolkningen, men det reiser også utfordringer når det gjelder bruk av personopplysninger og personvern. Sandkassen er utviklet som et verktøy for å hjelpe både offentlige og private virksomheter som utvikler kunstig intelligens-løsninger, slik at disse løsningene blir personvernvennlige og i samsvar med gjeldende regelverk.

Sandkassen er fremdeles i en tidlig fase. Den ble etablert høsten 2020 med en planlagt varighet på to år. 2021 var det første operative året for sandkassen. Datatilsynet har ønsket en ekstern evaluering av sandkassen, blant annet for å vurdere om arbeidet har hatt den ønskede effekten i forhold til sandkassens overordnede mål, både eksternt og internt.

Hovedfokuset i evalueringen ligger på sandkassens effekt på eksterne deltakere i sandkassen og andre som ikke har deltatt i ordningen, men som kan være interessert i å lære fra den.

Rapporten kan leses her.

Ansvarlig i Agenda Kaupang er Morten Stenstadvold, Lars Øystein Eriksen og Tom E. Markussen.

Illustrasjon: Arild Opheim