Skip to content

Kollegabasert veiledning gir god støtte i en tidvis ensom ledertilværelse

Den svenske filmen «Mitt liv som hund» gir oss et innblikk i 12 år gamle Ingemars liv på slutten av 50-tallet. Ingemar er ofte ensom. Men når han er som mest ensom, tenker han på romhunden Laika som befinner seg alene i en liten kapsel noen hundre tusen kilometer fra jorda. «Jag är inte ensam», sier Ingemar da, «Laika är ensam. Man måste jämföra!»

I en hektisk lederhverdag vil mange ledere fra tid til annen kjenne på at rollen kan være ganske ensom. Som leder er det klare begrensninger for hvem du kan snakke med om utfordringer i egen rolleutøvelse. Frustrasjoner og problemer knyttet til egen lederrolle skal ikke deles med egne medarbeidere og sideordnede som gjerne vil stille opp for deg, har også mer enn nok å drive med i en hektisk lederhverdag. Ledermøtene fylles dessuten opp med presserende saker fra start til slutt og gir lite rom for kollegaveiledning og støtte til den enkelte leder.

I Agenda Kaupang har vi utviklet et system for kollegabaserte veiledningsgrupper som vi har gjennomført i en rekke offentlige virksomheter. Kollegabasert veiledning handler kort og godt om å tilby ledere å delta i en veiledningsgruppe med typisk 6-8 kolleger. Gjerne satt sammen på tvers av organisatoriske skillelinjer. Veiledningsgruppen møtes typisk en gang i måneden (på faste dager) for en veiledingsseanse av 2,5 timers varighet.

Arbeidet i gruppen fasiliteres av Agenda Kaupangs konsulent. Noen ganger foreligger det en bestilling til konsulenten fra gruppen (eller fra oppdragsgiver) om å forberede et faglig oppspill til diskusjon og refleksjon. Tilbakemeldingskultur, endringskommunikasjon eller oppfølging av medarbeiderundersøkelsen er eksempler på slike temaer vi har forberedt oss på å si noe om fra et faglig ståsted.

Resten av tiden brukes til kollegaveiledning der den enkelte leder tar ansvar for å legge frem reelle problemstillinger for gruppen. Det brukes en enkel kollegaveiledningsmetodikk (Handal og Lauvås) som kombinerer åpne spørsmål for å belyse problemstillingen med konkrete råd og deling av erfaringer. Fordi det er reelle problemstillinger som behandles (som inkluderer reelle mennesker), forutsettes det en fortrolighet rundt alt det som tas opp i veiledningsgruppen.

Deltakere i våre veiledningsgrupper gir uttrykk for at dette oppleves som «et nyttig fristed i en hektisk hverdag der man kan sette ord på og lufte egne problemstillinger» og der man kan «høre på og lære av kollegers erfaringer». Videre forteller flere av våre deltakere at «det er godt å få tilbakemeldinger fra andre i samme situasjon, både de som anerkjenner at vi gjør noe riktig og de som utfordrer oss til å gjøre ting på litt nye måter». Kollegabaserte veiledningsgrupper synes å generere støtte eller råd til egen lederatferd, gi rom for refleksivitet og til å motvirke ensomhet i rollen.

Det er godt å ha gode kolleger å jamnføra med!

Er du nysgjerrig på å høre med om være kollegabaserte veiledningsgrupper, ta kontakt med Ragnar Kleiven.

Foto: Adobe Stock – Flamingo Images