Skip to content

Utvikling av metode for måling av tidsbruken i politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter