Organisasjonsutvikling og implementerin av ny organisasjonsmodell