Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen