Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager