Skip to content

Arendalsuka: Paneldebatt Boligbehov for eldre innbyggere fram mot 2040

Hvordan kan boligpolitikken bidra til bærekraftige helse- og omsorgstjenester for eldre? Agenda Kaupang har på oppdrag fra SBB Samfunnsbygg utarbeidet en rapport som oppsummerer anbefalinger for boligutvikling for eldre og sammenhengen mellom boligpolitiske virkemidler og en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i kommunene.

Vi blir flere eldre som lever lenger med sykdom og redusert helse. Helsepersonellkommisjonen viser at vi ikke kan bemanne oss ut av denne situasjonen. Vi må arbeide smartere og tenke nytt. Som stort eiendomsselskap innen helse og omsorg ønsker SBB å bidra til debatten om hvordan boligpolitikken og nye boformer kan være med på å løse de voksende behovene fremover.

Agenda Kaupang deltar på Arendalsuka sammen med SBB for å presentere funn og anbefalinger fra rapporten. Blant annet vil følgende bli presentert:

  1. Hva er en bærekraftig boligprofil – nyutviklet boligtrapp- og tjenesteprofil på kommunenivå
  2. Boligtrappen og innsatstrappen som strategisk og faglig rammeverk for bærekraftig utvikling
  3. Hva bør du vite om din kommunes boligbehov fremover?
  4. Anbefalinger for å sikre en mer bærekraftig boligprofil i kommunene
Påmelding

Paneldebatten arrangeres tirsdag 15. august kl. 09.30-10.15 på Arendal Kino. Påmelding gjøres ved å sende e-post til celin.backer.roppen@sbbnorden.no.

Ansvarlig i Agenda Kaupang er Rune Holbæk og Einar Stephan.