Skip to content

Einar Stephan

siviløkonom

Tlf: 91 14 46 33 / 67 57 57 00 | einar@agendakaupang.no

Einar Stephan har bred erfaring fra analyse, virksomhets- og økonomistyring fra kommunal sektor. Han har solid erfaring i bedriftsutvikling og økonomistyring i tjenesteytende og industrielle virksomheter. Med over 20 års erfaring i bruk og utvikling av «Business Intelligence»-løsninger har han god innsikt ikke bare i faktagrunnlaget, men også historien bak tallene. Han har gjennom en årrekke arbeidet med å styrke kommunal sektors omstillingsevne og innovasjonskompetanse. Utvikling av styringssystemer og LEAN-baserte metoder har stått sentralt i dette arbeidet. Han har særlig omfattende erfaring fra helse-, sosial- og omsorgsområdet.

Einar er utdannet siviløkonom fra NHH med spesialisering innen strategi, økonomistyring og omstilling. Han har i tillegg utdannelse innen organisasjons- og arbeidslivspsykologi fra Universitetet i Bergen, teknologi- og entreprenørutdanning fra NTNU samt LEAN-utdanning fra Universitet i Sørøst-Norge.