Jon Anders Lone

ph.d.

Tlf: 93 62 79 49 / 67 57 57 00 | jon.anders@agendakaupang.no

Jon Anders har ti års erfaring innen ledelse og organisasjonsutvikling, hvor han har arbeidet både som konsulent og intern HR-rådgiver. Han har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til lederutvikling, organisasjonsutvikling, medarbeiderundersøkelser, prosjektledelse, assessment og rekruttering. Jon Anders har de siste årene arbeidet mye med organisasjonsutvikling i kommunesektoren og i universitets- og høgskolesektoren. Jon Anders er en erfaren underviser og foredragsholder, og har skrevet både praktiske orienterte bøker og bokkapitler (bl.a. «Medarbeiderundersøkelser – en praktisk håndbok», Gyldendal 2014) og publisert en rekke artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Jon Anders har sin doktorgrad (ph.d.) i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har fra tidligere en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi (UiO).