Skip to content
Bilde viser to kvinner som smiler mot kamera

Agenda Kaupang ønsker velkommen til to nye rådgivere

Vi er stolte av å kunne presentere to nye rådgivere i Agenda Kaupang!

Guro Schmidt Øvregard er nytilsatt i Agenda Kaupangs gruppe for Organisasjonsutvikling og evaluering. Guro kommer fra stillingen som administrativ leder ved Universitetet i Oslo. Der har hun hatt ulike lederroller og bidratt i flere større endringsprosesser og lederutvikling. Hun har god innsikt i hvordan endringsprosesser og omstillinger utfordrer organisasjoner i UH-sektoren spesielt, og i offentlig sektor generelt. Hun har vært involvert i flere større omstillinger og prosjekter, og har erfaring med samhandlingsprosesser og endringsledelse fra ulike organisatoriske perspektiver, både fra ulike prosjektroller, som administrativ leder og som medarbeider. Guro har en master i statsvitenskap og urbanisme fra UiO.

Lisbet Kjøniksen er nytilsatt i Agenda Kaupangs gruppe for Økonomi og tjenesteutvikling. Lisbet kommer fra stillingen som kommunalsjef i Østre Toten kommune. Hun har lang erfaring fra kommunal sektor, og har i en årrekke hatt en sentral rolle i den formaliserte samhandlingen mellom helseforetak og kommunene/regionen. Lisbet har solid erfaring fra både strategisk og operativt omstillingsarbeid, planlegging og drift av helse- og omsorgstjenestene. Lisbet er utdannet ergoterapeut og har i tillegg til plankompetanse en mastergrad i Public Administration fra Copenhagen Business School.

Vi ønsker Guro og Lisbet velkommen til Agenda Kaupang!