Illustrasjon data, forskningsdata og grafer, innsamling av data

Bistand i utredningen «Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata»

Det er et mål at forskningsdata skal behandles forsvarlig i alle faser av et forskningsprosjekt, men samtidig være så åpent tilgjengelig som mulig. For å nå dette målet er det nødvendig gjennom hele forskningsprosessen å gi forskerne tilgang til tjenester som bidrar til å nå disse målene på en hensiktsmessig og minst mulig arbeidskrevende måte.

Utredningen «Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata» var et oppdrag gitt fra Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning. Agenda Kaupang har bistått med prosjektstøtte i sekretariatet for arbeidsgruppen og utredningen gjennom vår rammeavtale med Sikt og HK-dir.

Agenda Kaupang har blant annet bistått med å kartlegge dagens situasjon og gi anbefalinger om videre innsats når det gjelder forskningsinfrastruktur og tilrettelegging for mer FAIR håndtering av forskningsdata. Eksempler på oppgaver har vært å gjennomføre kartlegging av nåsituasjon, intervjue forskere, bistå i analyse og utforming av spørreundersøkelser, etablere oversikter over tjenester og utarbeide informasjon rettet mot målgruppene. I tillegg til administrative oppgaver og skrivestøtte.

Resultatet fra utredningen finnes på prosjektets hovedside.

Ansvarlige i Agenda Kaupang er Kristin Brænden og Gjermund Lanestedt.

 

Illustrasjonsfoto: Shutterstock