Skip to content

Guro Schmidt Øvregard

Master i statsvitenskap

Tlf: 97 74 89 57 / 67 57 57 00 | guro@agendakauapng.no

Guro Schmidt Øvregard har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (UiO) og er rådgiver i gruppen for organisasjonsutvikling og evaluering i Agenda Kaupang. Guro har stort engasjement for organisasjon, ledelse og prosess og har lang erfaring som personalleder. Hun har i sin tid ved UiO vært involvert i flere større endringsprosesser.

I tillegg har Guro mange års erfaring med lederutvikling fra UiOs lederprogrammer for forsknings- og utdanningsledere.