Skip to content

Lisbet Kjøniksen

Master i Public Administration

Tlf: 90 86 11 92 / 67 57 57 00 | lisbet@agendakaupang.no

Lisbet Kjøniksen er ergoterapeut og har i tillegg til plankompetanse en mastergrad i Public Administration fra Copenhagen Business School. Hun har lang erfaring fra kommunal sektor, og har i en årrekke hatt en sentral rolle i den formaliserte samhandlingen mellom helseforetak og kommunene/regionen. Lisbet har solid erfaring fra både strategisk og operativt omstillingsarbeid, planlegging og drift av helse- og omsorgstjenestene. Hun har kjernekompetanse i offentlig forvaltning, strategi og virksomhetsstyring, organisasjonsutvikling og ledelse.

Lisbet har ledet en rekke utviklingsprosjekter og organisasjonsendringer i kommunene hun har jobbet i. Hun har tidligere vært kommunalsjef i Østre Toten kommune og ledet pleie- og omsorgsområdet til svært gode resultater i Kommunebarometeret.