Arendalsuka orasje flagg i vinden

Agenda Kaupang deltar på Arendalsuka

Agenda Kaupang deltar på Arendalsuka, og skal i samarbeid med Storebrand og KS presentere “tjenestekvalitet i kommunesektoren – en økonomisk analyse” onsdag 17.08.2022 kl. 11:00 – 12:00.

Kommunesektoren leverer en lang rekke velferdstjenester til innbyggerne. Hvilke sammenhenger kan vi se mellom ressursbruk og opplevd tjenestekvalitet? Rune Holbæk og Bjørn A. Brox fra Agenda Kaupang skal sammen med Synnøve Hallsvik (Storebrand) og Helge Eide (KS) presentere et spennende tema, og inviterer til analyse og debatt rundt dette.

Mer informasjon om arrangementet finnes her, og fullt program for Arendalsuka 2022 er tilgjengelig her.

 

Foto: Arendalsuka, Mona Hauglid, 2021