Økonomisk Analyse Av Kommunene 2020

Økonomisk analyse av kommunene 2020

På oppdrag fra Storebrand Livsforsikring har Agenda Kaupang utarbeidet en økonomisk analyse av kommunene for 2020.

Man kan lære av andre. Kommuner kan lære av hverandre. Kommunene er både tjenesteprodusenter, myndighetshåndhevere, samfunnsutviklere og organisator av lokalt folkestyre. Denne analysen legger mest vekt på kommunens rolle som tjenesteprodusent, og trekker fram de kommunene som har vist best styring i året som gikk. Tema er både kostnader, tjenestekvalitet og finanser. Noen av kommunene med best resultater blir presentert litt nærmere i rapporten. Kanskje kan analysen være til nytte for kommuneledere som vil forbedre resultatene.

Funn fra rapporten ble presentert i webinar 6. mai, i regi av Storebrand. Se opptak av webinaret her (ekstern link).

Rapporten kan lastes ned fra vårt publikasjonsarkiv eller Storebrands nettsider (PDF).

Kontaktpersoner i Agenda Kaupang er Bjørn A. Brox og Rune Holbæk.