concept nødnett evaluering

Etterevaluering av TETRA Nødnett

Agenda Kaupang har gjennomført en etterevaluering av TETRA Nødnettprosjektet, på oppdrag fra NTNU og Forskningsprogrammet Concept.

TETRA Nødnettprosjektet var et stort og komplekst IKT-prosjekt, som skulle gi et felles digitalt mobilnett tilpasset nødetatenes behov og med god dekning i hele landet. Et felles system skulle blant annet gi økt mulighet til samarbeid på vei til, under og etter hendelser hvor flere beredskapsaktører var involvert.

Alle etterevalueringene innenfor Concept-programmet skal benytte samme evalueringsmodell, med utgangspunkt i seks evalueringskriterier. For å belyse Nødnettprosjektet gjennom disse evalueringskriteriene har vi samlet inn informasjon om prosjektet ved å gå gjennom dokumenter og gjort en rekke intervjuer. Arbeidet er oppsummert i en rapport, som kan leses i vårt publikasjonsarkiv her.

Kontaktperson i Agenda Kaupang for dette prosjektet er Tom E. Markussen.

Illustrasjonsfoto: Adobestock.com