Skip to content

Bjørn Arthur Brox

cand.polit.

Tlf: 99 79 01 24 / 67 57 57 00 | bjorn@agendakaupang.no

Bjørn Arthur Brox arbeider med økonomiplanlegging og økonomisk analyse i kommunene. Han har jobbet mye med IPLOS- og KOSTRA-basert budsjettering, bestiller-utførermodellen i PLO og likebehandling av private og kommunale barnehager. Han har evaluert innføring av tonivåmodellen i fire kommuner. Han har også tatt oppdrag som økonomisjef ”for hire”.

Bjørn har tidligere vært fagsjef i Framsikt AS, økonomisjef i Røyken kommune, journalist i Kommunal Rapport, økonomisjef i avdeling barn og unge i Bærum kommune og økonom i teknisk avdeling i Tromsø kommune.