Etterevaluering Av TETRA Nødnettprosjektet

Etterevaluering av TETRA Nødnettprosjektet

Agenda Kaupang har gjennomført en etterevaluering av TETRA Nødnettprosjektet, på oppdrag for NTNU og Forskningsprogrammet Concept. TETRA Nødnett var et omfattende og langvarig prosjekt som varte fra midten av 2000-tallet til formell ferdigstillelse i 2018. Nødnettprosjektet skulle gi et felles digitalt mobilnett tilpasset nødetatenes behov og med god dekning i hele landet.

Alle etterevalueringene innenfor Concept-programmet skal benytte samme evalueringsmodell, med utgangspunkt i seks evalueringskriterier. For å belyse Nødnettprosjektet gjennom disse evalueringskriteriene har vi samlet inn informasjon om prosjektet ved å gå gjennom dokumenter og gjort en rekke intervjuer. Denne rapporten oppsummerer arbeidet.

Årstall: 2021

Forfattere: Tom E. Markussen, Morten Stenstadvold, Per-Trygve Hoff, Jonas Rusten Wang

Last ned