KOSTRA-analysene For 2020 Er Allerede Klare!

KOSTRA-analysene for 2020 er allerede klare!

Agenda Kaupang er nå klar til å levere behovskorrigerte økonomianalyser til alle norske kommuner, basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2020. Ved rask avklaring kan vi levere analyse av din kommune i løpet ca. to uker.

Ønsker dere bedre innsikt i kommuneøkonomien og kostnadene i egen tjenesteproduksjon? Vi forklarer variasjoner i kostnader mellom kommuner og identifiserer områder der dere kan drive rimeligere, med god kvalitet. Vi finner handlingsrommet for deres prioriteringer.

En økonomianalyse av alle kommunale sektorer inkluderer:

  • Oppstartsmøte digitalt for å velge sammenligningskommuner og avtale møtedatoer
  • Foreløpig økonomianalyse, til kvalitetssikring, innen ca. to uker
  • Kvalitetssikring av regnskapet inkludert tre digitale møter med de store sektorene
  • Prognoser for kostnadsutviklingen de neste ti årene
  • Tidsserier for sammenslåtte kommuner
  • Digital presentasjon av økonomianalysen i kommunens ledergruppe
  • Grundig sektorvis rapport i PDF-format
  • Om ønskelig, en digital presentasjon av analysen for de folkevalgte, og samtidig gi dem en god innføring i kommuneøkonomi

Ta kontakt med Rune Holbæk eller Bjørn A. Brox for mer informasjon, herunder pris og eksempler på tidligere økonomianalyser.