Skip to content
Bildet viser endringsledelse, omstilling på digital plattform

Sertifiserte endringskonsulenter

Agenda Kaupangs miljø for leder- og medarbeiderutvikling har det siste halvåret blitt sertifisert i å kunne trene ledere i endringsledelse på en digital plattform.

«Lederutviklingsprogrammet Avinor lederplattform ble iverksatt for å understøtte implementering av ny virksomhetsstrategi. Her brukte vi dette verktøyet i tolv grupper av ledere på ulike nivå i organisasjonen, til sammen 250 ledere. Tilbakemeldingene var meget gode. Lederne opplevde stort læringsutbytte gjennom relevant teoribygging, spennende diskusjoner om alternative handlingsvalg, og umiddelbare tilbakemeldinger på effekten av valgene som ble gjort», sier Agenda Kaupangs prosjektleder, Johan Lindgård.

En effekt av treningen i endringsledelse er et felles språk og modeller i endringsprosesser. Det gjelder hva som skjer hos den enkelte medarbeider, men også hva som skjer med ledelse – og hvilke potensielle fallgruver man bør unngå.

En effekt av treningen er et felles språk og modeller i endringsprosesser.

Agenda Kaupang brukte også treningssimulatoren for å sikre god gjennomføringskraft i sammenslåingsprosessen mellom kommunene Asker, Røyken og Hurum. Treningen startet i rådmannens ledergruppe, og den har blitt benyttet helt ut til avdelingsledernivået i kommunen. Den realistiske treningsmuligheten har fått god mottakelse hos kommunens 350 ledere.

Tilbakemeldingene forteller at det er nyttig å ha et felles begrepsapparat og en modell for endrings- og omstillingsarbeid. Man opplever bedre diskusjoner fordi man lettere kan henføre diskusjonen til konkrete faser med konkrete aktiviteter. På samme måte blir det enklere å sette ord på eventuell motstand hos seg selv, samt forstå medarbeidernes motstand. Dermed blir man også bedre til å bidra til god kommunikasjon i endringsprosessen.

«Denne treningsplattformen er en meget læringseffektiv inngang til å forberede ledere på omstilling. Vi har hatt stor glede av å bruke denne simuleringen i flere organisasjoner i offentlig sektor. Gjennom verktøyet opplever vi, i kombinasjon med god prosesskompetanse og fasilitering, at vi tilfører en merverdi til den enkelte leder og til måten endringene gjennomføres på i virksomheten. Vi har derfor funnet det hensiktsmessig å sertifisere hele lederutviklingsmiljøet i Agenda Kaupang. Slik kan vi tilby denne spennende læringsmåten til nåværende og fremtidige kunder», sier gruppeleder Ragnar Kleiven i Agenda Kaupang.

Denne treningsplattformen er en meget læringseffektiv inngang til å forberede ledere på omstilling.

Vil du høre mer om lærings- og utviklingsmulighetene som ligger i å bruke digital treningssimulator som forberedelse til omstilling og endring? Ta gjerne kontakt med Ragnar Kleiven eller Johan Lindgård.