Skip to content

Johan Lindgård

cand.polit.

Tlf: 91 51 67 26 / 67 57 57 00 | johan@agendakaupang.no

Johan Lindgård har 20 års erfaring i ulike roller innen områdene leder-, team og organisasjonsutvikling, coaching, kommunikasjon, veiledning og prosessledelse, både på individ og gruppe-/teamnivå. Johan har solid erfaring fra bedriftsintern opplæring, både som gjennomfører og bestiller. Johan er utdannet organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo, med tilleggsutdanning i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI. Johan har gjennom sine år i direktorat og departement opparbeidet seg god innsikt i statsforvaltningen og forholdet mellom storting, regjering, departement og underliggende virksomheter. Johan har særlig kunnskap om og interesse for forholdet mellom individ, gruppe, ledelse og system, der relasjoner har en grunnleggende betydning for å utvikle gode arbeids- og samarbeidsforhold i organisasjoner. Johan arbeider i alle faser av et prosjekt, fra planlegging, via gjennomføring, til underveisvurderinger og sluttevalueringer.