Strategisk kompetanseplan i Midt-Telemark Positiv, optimistisk student og fremtidig arbeidstaker

Strategisk kompetanseplan for Midt-Telemark kommune

Agenda Kaupang har i 2019 bistått Bø og Sauherad kommuner med utarbeidelse av en overordnet, strategisk kompetanseplan for nye Midt-Telemark kommune. Målsettingen har vært å utarbeide en strategisk kompetanseplan som møter sentrale utfordringer for Midt-Telemark kommune, og bygger opp under kommunens ambisjon om å være en attraktiv arbeidsgiver.

Agenda Kaupang har bistått med:

  • Planlegging av prosjektet
  • Planlegging, gjennomføring og fasilitering av workshops for toppledergruppen, utvidet ledergruppe og nøkkelpersoner
  • Rådgivning i forbindelse med utarbeidelse av beslutningsunderlag
  • Rådgivning knyttet til implementering av strategisk kompetanseplan

Oppdraget er gjennomført i tett dialog med Midt-Telemark.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Elisabeth Stensrud

Illustrasjonsfoto: Shutterstock