Toppledergrupper i staten

Program for toppledergrupper i staten

Program for toppledergrupper i staten er et tiltak under Program for bedre styring og ledelse. Faglig stab i DFØ har ansvar for utvikling og gjennomføring av programmet. Deltakere er toppledere i departementer eller direktorater – og deres ledergrupper. Agenda Kaupang tilbyr samtalepartnere til deltakere i programmet.

Toppledergruppene arbeider gjennom programmet med utvikling av egen gruppeeffektivitet og toppledergruppen som strategisk organ. Det deltar fire toppledergrupper pr. kull, og disse møtes for utvikling, erfaringsutveksling og dialog på tvers under fire fellessamlinger som går over ento dager.

Hver leder som deltar i programmet, har rett på inntil fem timer med en ekstern samtalepartner i løpet av programperioden.

Kontaktpersoner i Agenda Kaupang er Ragnar Kleiven og Lanabell Peleikis Lundin.

Les mer om programmet her.