skip to Main Content

Lanabell Peleikis Lundin

cand.psychol.

Tlf: 948 14 426 / 67 57 57 00 | lanabell@agendakaupang.no

Lanabell Peleikis Lundin er utdannet bl.a. psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun er i ferd med å sluttføre spesialistutdanningen innenfor organisasjons­psykologi. Lanabell har 13 års erfaring som konsulent og leder, og har de siste tre år jobbet som leder for konsulenter. I denne perioden har hun i hovedsak jobbet med team- og lederutvikling på samtlige nivåer, i tillegg til å jobbe utstrakt med coaching. Lanabell kan vise til lang erfaring med å bistå og coache toppledere i større offentlige organisasjoner, og hun har vært prosjektleder for flere nasjonale og internasjonale lederutviklingsprogram. Lanabell har i mange år jobbet som leder i offentlig sektor og har fra denne perioden rik erfaring med ulike utfordringer knyttet til ledelse, endrings- og omstillingsprosesser. Hun har samlet sett bred kompetanse og erfaring med arbeid i de ulike fasene knyttet til behovsanalyse på individ- og systemnivå, utvikling og design. Lanabell har også verdifull kompetanse og erfaring fra å jobbe med spesialtilpasset opplæring og konflikthåndtering.