Skip to content

Lanabell Peleikis Lundin

cand.psychol.

Tlf: 94 81 44 26 / 67 57 57 00 | lanabell@agendakaupang.no

Lanabell Peleikis Lundin er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo med vekt på systemisk-kognitiv retning og med fordypning innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Det er også her hun har valgt sin retning for spesialisering. Før arbeidet som organisasjonspsykolog hadde Lanabell mange års klinisk praksis fra sykehus, med arbeid innen rus og psykiatri.

Samlet sett har Lanabell 18 års erfaring som konsulent og leder. Lanabell har i perioden som organisasjonspsykolog hele tiden arbeidet utstrakt med team- og lederutvikling på samtlige nivåer, og hun har også omfattende erfaring med å bistå og coache toppledere i større offentlige organisasjoner. Lanabell har verdifull erfaring med og kompetanse på å bistå i arbeidet med fastlåste relasjoner i arbeidssammenheng. Hun benyttes i stor grad av oppdragsgivere til konfliktveiledning og bistand til konflikthåndtering.

Lanabell har prosjektledererfaring fra 2007 og har vært prosjektleder for flere nasjonale og internasjonale lederutviklingsprogram. Fra tiden som leder i både privat og offentlig sektor har Lanabell rik erfaring med ulike utfordringer knyttet til ledelse, endrings- og omstillingsprosesser. Hun har samlet sett bred kompetanse og lang erfaring med arbeid i de ulike fasene knyttet til behovsanalyse på individ- og systemnivå, utvikling og design. Uavhengig av type oppdrag, er målsettingen at oppdragsgiver og de involverte parter på en respektfull og best mulig måte skal få bistand slik at refleksjon og læring omsettes til ønsket endring i praksis.