Skip to content
ledestjerne_pioner

Digitalisering av kommunal sektor i Sverige og Danmark

På oppdrag av KS har Agenda Kaupang utarbeidet en rapport som beskriver og vurderer den svenske og danske modellen for digitalisering av kommunal sektor, med sikte på læring og overføring til norske forhold. KS har i dag som moderorganisasjon ansvaret for leveranse av flere felleskomponenter og fellestjenester utviklet med midler fra medlemmene, og flere er på vei. I våre naboland har KS’ søsterorganisasjoner KL (Danmark) og SKL (Sverige) etablert ulike selskaper for å håndtere sentrale rolle i digitaliseringsarbeidet. For å få informasjon om disse selskapene har vi gjennomgått relevante dokumenter og intervjuet informanter i Sverige og Danmark.

Rapporten vil inngå i det samlede kunnskapsgrunnlaget knyttet til de vurderingene KS nå gjør, rundt organisering av arbeidet med nasjonale fellestjenester i kommunesektoren. KS har publisert rapporten på sine nettsider. Den kan også leses i vårt publikasjonsarkiv.

For mer informasjon om dette oppdraget, ta kontakt med Gjermund Lanestedt eller Tom E. Markussen.