Gjermund Lanestedt

cand.agric., Master of Management

Tlf: 95 19 56 48 / 67 57 57 00 | gjermund@agendakaupang.no

Gjermund har en tverrfaglig bakgrunn innen ledelse, informatikk og biovitenskap, og jobber som strategisk rådgiver innen digitalisering og digital transformasjon. Han har også mange oppdrag som utførende prosjektleder og prosjektstøtte. Han har god forvaltningsinnsikt og har departementer, statlige etater og kommunesektoren som kunder. Tverrfagligheten og lang erfaring gjør ham til en spennende deltaker i krevende prosjekter og satsinger, som for eksempel eResept-reformen, etableringen av Nødnett eller Helsedataprogrammet. For tiden er han involvert i flere oppdrag knyttet til fremveksten av digitale økosystemer, og som det offentlige er del av. Datadeling og samspill i økosystemene gir nye muligheter for verdiskapning og en mer effektiv og brukersentrisk offentlig sektor, men utfordrer også gjeldende organisering, ansvarsforhold, sektorgrenser og finansierings- og styringsprinsipper.

Gjermund er svært strategisk orientert, men er samtidig også en allsidig og effektiv konsulent på operativt nivå. Han brenner for forvaltningen, og ønsker at norsk offentlig forvaltning skal være verdens beste og mest digitale. Gjermund ser digital transformasjon som forutsetning for bærekraftige velferdsordninger og i ytterste konsekvens også for oppfyllelsen av FNs bærekraftmål.

«Som konsulent drives jeg av mulighetene for å hjelpe offentlige virksomheter i deres transformasjon, og på den måten bidra til utvikling av et mer digitalt og bærekraftig samfunn.»
/Gjermund