Gjermund Lanestedt

cand.agric., Master of Management

Tlf: 95 19 56 48 / 67 57 57 00 | gjermund@agendakaupang.no

Gjermund Lanestedt er rådgiver i gruppen digital forvaltningsutvikling i Agenda Kaupang. Han arbeider med utredninger, evalueringer, strategi- og policyutvikling. Han har også erfaring som programleder, prosjektleder og prosjektlederstøtte i innovasjons- og utviklingsprosjekter. Gjermund har lang erfaring med å bistå departementer, statlige etater og kommuner med utrednings-, analyse- eller strategioppdrag. Han har også ledet store programmer som Forskningsrådets Høykom-program, og har erfaring fra arbeid med EU-programmer – bl.a. som nasjonalt kontaktpunkt. Hans fagkompetanse omfatter IT-politikk, e-forvaltning og digitalisering av offentlig sektor, og ekom-infrastruktur (bredbånd, Nødnett, mv.), og han har god domenekunnskap innen utdanningssektoren og helse- og omsorgssektoren.