Skip to content

Salman Khalil

Helseøkonom

Tlf: 45 69 42 39 / 67 57 57 00 | salman.khalil@agendakaupang.no

Salman Khalil er utdannet helseøkonom og har bred erfaring med databehandling og – analyse, indikatorutvikling og økonomioppfølging. Med flere års erfaring fra forskjellige roller i offentlig sektor har Salman jobbet med ulike problemstillinger som kommunesektoren står overfor, både fra statlig og kommunalt perspektiv.

Salman har tidligere jobbet i Helsedirektoratet med utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer og styringsinformasjon for helsemyndigheter, helseforetakene og kommuner. Han har også erfaring med ulike finansieringsordninger og har tidligere forvaltet over 10 mrd. kroner som ble fordelt til landets kommuner. De siste årene har han vært ansatt i Lørenskog kommune hvor han har hatt fagansvaret for statistikk og analyse i helse- og omsorgssektoren.