Skip to content

Øystein Neegaard

master i kommunalledelse

Tlf: 97 15 43 69 / 67 57 57 00 | oystein.neegaard@agendakaupang.no

Øystein Neegaard har bred erfaring fra analyse, endrings- og utviklingsprosjekter, og ledelse i kommunal sektor. Han har jobbet med økonomimodeller og struktur-utredninger for oppvekst og særlig skolestrukturutredninger. Han har spesialfelt på oppvekstsektoren med over 20 år som lærer, skoleleder og toppleder (skolesjef/kommunalsjef) i Oslo og Arendal. Han har også vært sjef for strategi og analyse i kommunen. Øystein har vært prosjektleder i en rekke store omstillings- og utviklingsprosjekt og jobbet med samfunnsutvikling, boligstruktur og befolkningsutvikling. De siste to årene har Øystein vært assisterende kommunalsjef for personrettede tjenester i Arendal kommune, en sektor med alle tjenester rettet mot innbyggere og har gjennom dette god kunnskap om hele kommunesektoren.

Øystein er utdannet adjunkt med fokus på realfag/IKT og har videreutdanning med master i kommunal ledelse fra UiA med fordypning i styringsverktøy i offentlig sektor. Han har også en topplederutdanning for oppvekstsjefer fra UiA.