skip to Main Content
Digitalisering Innen Barnevernet

Digitalisering innen barnevernet

Som for mange andre statlige virksomheter står digitaliseringsarbeidet for tiden høyt på dagsorden for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Gode digitale løsninger gir en bedre tilpasning av tjenestene til brukernes…

Bistand I Videreutvikling Av Barnevernet

Bistand i videreutvikling av barnevernet

Agenda Kaupang har bistått en rekke barneverntjenester i deres arbeid med å videreutvikle barnevernet i tråd med kommunale behov og nasjonale føringer. Mye fungerer bra, med mange kommunale barneverntjenester opplever…

Kommune

Agenda Kaupang - vi kan kommune! Blant norske kommuner er Agenda Kaupang et av de mest etterspurte fagmiljøer når det gjelder bistand til analyse, omstilling, effektivisering, organisasjonsutvikling og ledelse. Vi…

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link