Digitalisering innen barnevernet

Digitalisering innen barnevernet

Som for mange andre statlige virksomheter står digitaliseringsarbeidet for tiden høyt på dagsorden for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Gode digitale løsninger gir en bedre tilpasning av tjenestene til brukernes…

Bistand i videreutvikling av barnevernet

Bistand i videreutvikling av barnevernet

Agenda Kaupang har bistått en rekke barneverntjenester i deres arbeid med å videreutvikle barnevernet i tråd med kommunale behov og nasjonale føringer. Mye fungerer bra, med mange kommunale barneverntjenester opplever…

Kommune

Agenda Kaupang - vi kan kommune! Blant norske kommuner er Agenda Kaupang et av de mest etterspurte fagmiljøer når det gjelder bistand til analyse, omstilling, effektivisering, organisasjonsutvikling og ledelse. Vi…