skip to Main Content
Digitalisering Innen Barnevernet

Digitalisering innen barnevernet

Som for mange andre statlige virksomheter står digitaliseringsarbeidet for tiden høyt på dagsorden for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Gode digitale løsninger gir en bedre tilpasning av tjenestene til brukernes…

Bistand I Videreutvikling Av Barnevernet

Bistand i videreutvikling av barnevernet

Agenda Kaupang har bistått en rekke barneverntjenester i deres arbeid med å videreutvikle barnevernet i tråd med kommunale behov og nasjonale føringer. Mye fungerer bra, med mange kommunale barneverntjenester opplever…

Kommune

Agenda Kaupang - vi kan kommune! For norske kommuner er Agenda Kaupang et av de mest brukte fagmiljøer når det gjelder bistand til omstilling, effektivisering, organisasjonsutvikling og ledelse. Vi jobber…

Evaluering Av Utdanningsprogram For Barnefaglige Sakkyndige

Evaluering av utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige

Agenda Kaupang har på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet evaluert utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige som oppnevnes i saker etter barnevernloven og barneloven. Sakkyndige som gjennomfører denne utdanningen, oppføres i et…

Nye Rådgivere Til Agenda Kaupang

Nye rådgivere til Agenda Kaupang

Agenda Kaupang har ansatt to nye rådgivere: Astrid Nesland og Øyvind Næss-Holm. Astrid Nesland er ny medarbeider i Kommunegruppen. Astrid har bred erfaring fra analyse og økonomistyring blant annet innenfor pleie og…

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link