Skip to content
Agenda Kaupang har bistått en rekke barneverntjenester i deres arbeid for å utvikle barnevernet

Bistand i videreutvikling av barnevernet

Agenda Kaupang har bistått en rekke barneverntjenester i deres arbeid med å videreutvikle barnevernet i tråd med kommunale behov og nasjonale føringer. Mye fungerer bra, med mange kommunale barneverntjenester opplever følgende utfordringer:

  • Kommer for sent inn og dermed lite mulighet til forebygging – «Et lite synlig barnevern»
  • Mye av ressursene benyttes til de dyreste tiltakene i tiltakstrappen og lite ressurser igjen til forebygging og hjelpetiltak
  • Manglende tiltak i egen regi
  • Organisering av barneverntjenesten
  • Manglende helhetlig ledelse
  • Overskridelser av vedtatte budsjett (over år)
  • Turnover og høyt sykefravær
  • Manglende helhetlig plan og praksis som sikrer barn og unge gode oppvekstsvilkår (fragmenterte tjenester og ansvar)
  • Mv.

Agenda Kaupang har blant annet bistått Oslo (Bydel Vestre Aker, Bydel Søndre Nordstrand) og Kongsvinger i deres arbeid med å videreutvikle det kommunale barnevernsarbeidet.

Hege Askestad kan kontaktes for mer informasjon om hva Agenda Kaupang kan bistå med innenfor barnevern.