skip to Main Content
Bistand I Videreutvikling Av Barnevernet

Bistand i videreutvikling av barnevernet

Agenda Kaupang har bistått en rekke barneverntjenester i deres arbeid med å videreutvikle barnevernet i tråd med kommunale behov og nasjonale føringer. Mye fungerer bra, med mange kommunale barneverntjenester opplever følgende utfordringer:

  • Kommer for sent inn og dermed lite mulighet til forebygging – «Et lite synlig barnevern»
  • Mye av ressursene benyttes til de dyreste tiltakene i tiltakstrappen og lite ressurser igjen til forebygging og hjelpetiltak
  • Manglende tiltak i egen regi
  • Organisering av barneverntjenesten
  • Manglende helhetlig ledelse
  • Overskridelser av vedtatte budsjett (over år)
  • Turnover og høyt sykefravær
  • Manglende helhetlig plan og praksis som sikrer barn og unge gode oppvekstsvilkår (fragmenterte tjenester og ansvar)
  • Mv.

Agenda Kaupang har blant annet bistått Oslo (Bydel Vestre Aker, Bydel Søndre Nordstrand) og Kongsvinger i deres arbeid med å videreutvikle det kommunale barnevernsarbeidet.

Hege Askestad kan kontaktes for mer informasjon om hva Agenda Kaupang kan bistå med innenfor barnevern.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link