Skip to content
Illustrasjonsfoto av forsamling av mennesker på seminar

Seminar: Hvilke kommuner er de best styrte i din region?

Agenda Kaupang har på vegne av Storebrand levert rapporten “Norges best styrte kommuner – kommuneindeksen 2022“. Storebrand arrangerer nå et seminar for å presentere vår spesialanalyse av kommunene i din region. 

Rapporten ble først presentert under Arendalsuka i år, og har vakt stor oppmerksomhet siden.

Kommuner har et sørge-for-ansvar for de kommunale tjenestene. De skal sørge for at innbyggerne får tjenester, men de trenger ikke produsere dem selv. I praksis produserer kommunene nesten alle tjenester selv. Kravet til styring av kommuner må være omtrent det samme som kravene til styring av andre tjenesteprodusenter. Man må drive effektivt. Det vil si god tjenestekvalitet og lave kostnader.

Dette er andre året Agenda Kaupang sammenligner styringen i norske kommuner. Det er viktig å ha god styring av kommunene i Norge. Kommuner er store organisasjoner finansiert av fellesskapet. Kommuneindeksen sammenligner både kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner. Kommuneindeksen måler også avstanden mellom kommunene i tillegg til å rangere dem.

Vi håper analysen kan være til nytte for kommuneledere som vil forbedre resultatene.

Seminaret holdes onsdag 12. oktober kl. 09.00 på Thon Hotel Arena Lillestrøm. Fra Agenda Kaupang vil Bjørn Brox presentere rapporten og gå igjennom kommuneindeksen for kommuner i Viken, Oslo, Innlandet og Vestfold og Telemark.

Første delen av seminaret er også mulig å følge digitalt. Påmeldingsfrist er søndag 9. oktober.

For mer informasjon og påmelding til seminar, besøk Storebrand sine sider her, eller meld deg på til anne.rodvang@storebrand.no.

 

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock