Barn som leker med trespill

DOGA frokostmøte: Eksperimentering i offentlig sektor

Agenda Kaupang deltok på DOGAs frokostseminar om eksperimentering i offentlig sektor, og delte erfaringer fra Stimulab-prosjektet Alvorlig Sykt Barn, en av syv prioriterte livshendelser i regjeringens digitaliseringsstrategi, Èn digital offentlig sektor

StimuLab-ordningen er finansiert av Digitaliseringsdirektoratet og Stiftelsen Design og Arkitektur Norge (DOGA). Livshendelsen Alvorlig sykt barn er en av syv livshendelser fra
digitaliseringsstrategien som ble valgt som utgangspunkt for utvikling av sammenhengende tjenester. Ordningen skal stimulere til offentlig innovasjon, fra brukernes perspektiv, og støtte statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som er ansvarlige for å koordinere arbeidet med livshendelsen Alvorlig sykt barn. Begrepet «alvorlig sykt barn» omhandler barn og unge med sammensatte behov: barn og unge med behov for sammenhengende og koordinerte tjenester (mer enn en tjeneste) på tvers av ulike sektorer i det offentlige.

Målet med prosjektet er å gi barn og unge med sammensatte behov og deres foresatte, et sømløst persontilpasset og forutsigbart tilbud.

DOGA arrangerte et frokostmøte om prosjektet tidligere i september, og sammen med EGGS Design deltok Gjermund Lanestedt fra Agenda Kaupang for å dele erfaringer. Opptak av frokostmøtet kan sees i sin helhet her, og sluttrapport kan leses her.

Foto: Adobe Stock