Illustrasjonsfoto helhetlig konsept samskapende saksbehandling

Helhetlig konsept: Samskapende saksbehandling

Agenda Kaupang har utviklet et helhetlig konsept for utvikling av kommunenes saksbehandlingsfunksjon i helse- og omsorgstjenestene i samarbeid med kommunens ledere. Dette innebærer nye perspektiver på myndighetsutøvelse og saksbehandling for å sikre utvikling av bærekraftige helse- og omsorgstjenester.

Dagens velferdsmodell er ikke bærekraftig og kommunen må skape velferd på nye måter. Det er ikke lenger nok å gjøre tingene på nye måter, men vi må også gjøre nye ting. Saksbehandlingsfunksjonen er navet i en strategisk dreining i og av helse- og omsorgstjenestene og en direkte premissgiver for hvordan innbyggerne hjelpes og for hvordan ressursene i tjenestene anvendes.

Indirekte påvirker også saksbehandlingsfunksjonen utvikling av tjenestene og det er avgjørende at enheten tar rollen som pådriver for innovasjon, fornying og utvikling av tilbud og tjenester.

Utviklingskonseptet har fire hovedelementer :

  1. Kunnskapsgrunnlag og analyse
  2. Vurdering av tjenestetildelingspraksis
  3. Rådgivning og prosessbistand i utviklingsarbeidet
  4. Kompetanseutvikling og kurs for saksbehandlere/ledere

Les mer om utviklingskonseptet her. Vi vil også holde kurs for saksbehandlere og ledere i november, og her finner du mer informasjon samt påmelding.

Våre tjenester vil hjelpe kommunene til å utvikle fremtidsrettede saksbehandlere med ferdigheter til å drive samskapende saksbehandling gjennom en ressursorientert tilnærming.

Illustrasjonsfoto: Asker kommune, Temaplan for medborgerskap