Skip to content

Inngått eksklusiv rammeavtale med NVE

Agenda Kaupang skal sammen med Rambøll Management bistå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med lederutvikling i organisasjonen. Dette omfatter bl.a. bistand til planlegging, utvikling og gjennomføring av lederutviklingstiltak, utvikling av ledergrupper, digitale læringstiltak og individuell coaching/veiledning.

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. De skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare.

Til sammen er det 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse, hvorav 130 jobber i regionene. Organisasjonen har 50 ledere med personalansvar fordelt på tre ledernivå: seksjonsledere, direktører (for avdelingene) og VED (Vassdrags- og energidirektør/ toppleder). 20 av lederne har fjernledelse. Direktørmøtet (DM) er øverste ledergruppe, og består av VED, kommunikasjon og avdelingenes direktører. Oppdragsgiver har behov for ulike former for bistand for å utvikle organisasjonen i henhold til mål og ambisjoner satt i NVEs Virksomhetsstrategi, Plan for systematisk leder- og ledelsesutvikling, og forventninger til godt leder- og medarbeiderskap.

Agenda Kaupang tilbyr et bredt sammensatt team innenfor fagområdet lederutvikling. Dette gir NVE tilgang på solid og bred kompetanse på de etterspurte områdene i rammeavtalen. Rambøll Management Consulting bidrar til å styrke kapasiteten inn mot oppdraget, og har komplementærekompetanser som gjør at vi i fellesskap godt dekker behovet NVE har innenfor bredden av disse områdene.

Ansvarlig i Agenda Kaupang er Ragnar Kleiven.

Vi ser frem til et godt samarbeid!

 

Foto: NVE Fotostrøm, nve.fotoware.cloud