Frokostmøte: De internasjonale skolenes samfunnsmessige betydning

Abelia inviterer til frokostmøte den 15. juni. Tom E. Markussen fra Agenda Kaupang skal presentere rapporten fra prosjektet “De internasjonale skolenes samfunnsmessige betydning”. 

Agenda Kaupang har fått i oppdrag av Abelia og Forum for friskoler (FRI) å se på de internasjonale skolenes samfunnsmessige betydning. Norge har i dag 28 internasjonale skoler fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord med totalt rundt 6 000 elever.

De internasjonale skolene har et samfunnsoppdrag om å støtte opp om tilbudet av høykompetent arbeidskraft i Norge. Hensikten med utredningen er å synliggjøre og dokumentere samfunnsoppdraget og betydningen de internasjonale skolene har overfor norsk næringsliv, forskning, universiteter og det norske samfunnet.

Agenda Kaupang har intervjuet et utvalg informanter som har delt av sine erfaringer og vurderinger av den samfunnsmessige betydningen av de de internasjonale skolene i Norge. Vi har intervjuet representanter fra arbeidsgivere for høykompetent og internasjonal arbeidskraft, næringsliv, universitet, ambassader mv., og interessegrupper som kommuner og næringsforeninger.

Undersøkelser viser at det er mangel på ulike typer arbeidskraft. Norge opplever i dag mangel på arbeidskraft med høyere utdanning innen teknologiske fag. Utfordringene med mangel på kompetanse er ventet å øke fremover, ikke minst på grunn av et teknologidrevet grønt skifte som står foran oss. Vi kan også vente at forskningen stadig vil bli mer internasjonalisert.

Disse utviklingstrekkene øker betydningen av de internasjonale skolene i Norge. De internasjonale skolene er også viktig for utenlandske offentlige virksomheter og organer som er representert i Norge, som ambassader og NATO.

Prosjektet har hatt oppmerksomheten rettet mot hvordan internasjonale skoler bidrar til at både private og offentlige virksomheter kan rekruttere internasjonalt og hevde seg i en internasjonal konkurranse om høykompetent arbeidskraft.

Les mer og meld deg på frokostmøtet her.

 

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock