Bildet viser et passasjerfly ved takeoff fra vindu på flyplass

Strategiske HR-prosesser i Avinor utbedres

Avinor ved avdeling for HR-utvikling og Kompetanse har bedt om rådgivning og bistand knyttet til strategiske HR-prosesser. Agenda Kaupang er valgt til å gjennomføre dette oppdraget.

Avinor AS har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. De bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser, og om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn. Avinor AS eies av samferdselsdepartementet og har ca. 3000 ansatte.

Formålet med den strategiske HR-bistanden er:
– å bistå med strategisk rådgivning
– utforming av konsepter og maler
– gjennomføring av tiltak og oppgaver knyttet til strategiske HR-prosesser.

Et av konsernets overordnede strategiske mål er å skape og videreutvikle gode medarbeidere og ledere i organisasjonen gjennom lederutvikling og systematisk vurdering. Et av de strategiske tiltakene er å etablere prosess for systematisk vurdering og tilbakemelding til alle ledere i selskapet.

Ansvarlig i Agenda Kaupang for HR-bistand er Elisabeth Stensrud.

 

Illustrasjonsfoto: Shutterstock