samfunnsviter ph.d. virksomhetsarkitekt eller forretningsarkitekt agenda kaupang stilling

Er du virksomhetsarkitekt eller forretningsarkitekt?

Er du teknolog med organisasjonsforståelse, eller en samfunnsviter med god kjennskap til og interesse for teknologi? Da er du kanskje den riktige personen for oss! 

Agenda Kaupang bistår kunder i offentlig sektor med kompetanse innen ledelse, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering. Digitalisering er i økende grad en integrert del av organisasjonsutvikling vi arbeider med. Vi er inne i flere store rammeavtaler som gir oss tilgang til spennende og utviklende oppdragsmuligheter. Vi trenger å styrke vår kapasitet, og er derfor ute etter deg som har erfaring fra samspillet mellom systemstøtte, bruk av ny teknologi, omlegging av arbeidsprosesser og organisasjonsutvikling.

Du bør være oppriktig opptatt av teknologi, og du bør ønske å være en brobygger mellom strategi og implementering i organisasjoner. Har du praktisk erfaring med å arbeide med digital endring og forbedring, så kan det være du er vår fremtidige kollega.

Agenda Kaupang er et veldrevet, medarbeidereid konsulentselskap med moderne lokaler på Skøyen i Oslo.

Er du nysgjerrig på å få vite mer? Ta gjerne kontakt med André Løvik for en uformell prat.