Agenda Kaupang deltar på årets utgave av Helsekonferansen Agder.

Agenda Kaupang med faglig bidrag på Helsekonferansen Agder

Agenda Kaupang deltar på årets utgave av Helsekonferansen Agder. Konferansen er møteplass for toppledere og ledere, rådgivere og andre fagpersoner i kommunene, Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder og brukerorganisasjonene.

Årets hovedtema er Bærekraftige helsetjenester og tidlig innsats barn og unge.

I samarbeid med helse- og omsorgssjef i Arendal kommune, vil Agenda Kaupang fortelle om prosjektet Bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Østre Agder 2035. Utviklingsplan 2035 belyser hvordan Sørlandet sykehus planlegger og dimensjonerer sine tjenester med hensyn til demografiutfordringer i distriktene. Det vil snakkes om scenarioer, utviklingstrekk, strategier og tiltak på denne helsekonferansen.

Tidlig innsats og forebygging – å tilby sammenhengende tjenester for barn og unge som målgruppe – er en felles utfordring. Stress blant unge i hverdagen, samhandling i praksisfeltet med engstelige barn og unge samt samskaping og utvikling i det kommunale tilbudet, er temaer som vil bli belyst av eksperter på feltene.

Oppdatering: Dokumentasjon fra konferansen kan finnes på Listersamarbeidets nettsider.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Rune Holbæk.

Illustrasjonsfoto: Unsplash.com