André Løvik

MBA. Ledelse og økonomi, master i statsvitenskap

Tlf: 91 52 27 28 / 67 57 57 00 | andre@agendakaupang.no

André Løvik er rådgiver i Agenda Kaupangs gruppe for digital forvaltningsutvikling.

André sin kjernekompetanse er innenfor organisasjonsutvikling og omstilling, strategiutvikling, porteføljestyring, prosjektledelse, digital transformasjon, innovasjon og kreative prosesser. André har de siste årene jobbet for Tromsø kommune som konstituert stabssjef for personal og organisasjon og programleder for Forbedringsprogrammet. I stillingen som programleder hadde han det overordnede ansvaret for alle pågående innovasjons- og utviklingsprosjekter i kommunen. André hadde blant annet som ansvar å følge opp alle digitaliseringsprosjektene under kommunens handlingsplan for digitalisering.

André har også erfaring fra universitet og høyskolesektoren og statlig sektor, hvor han blant annet har arbeidet med fusjoner, omstilling, strategiutvikling og digitaliseringsprosjekter.

André har en mastergrad i statsvitenskap fra UiT Norges arktiske universitet og en MBA. fra Handelshøyskolen i Bodø ved Nord universitet.