Nydirektøriagendakaupang

Lederskifte i Agenda Kaupang AS

Marit Brochmann (41) overtar som ny direktør i konsulentselskapet Agenda Kaupang. Dag Stokland (64) går av etter 10 år som leder av selskapet, og fortsetter som rådgiver og medeier. Skiftet skjedde 1. juli.

“Dette er riktig for utviklingen av selskapet og for meg”, sier Dag Stokland. “Jeg har hatt en veldig fin tid som direktør i Agenda Kaupang: lærerik, morsom og faglig inspirerende. Med veldig gode kollegaer og kunder. At Marit nå overtar roret, er strålende.”

Marit Brochmann startet i Agenda Kaupang i 2018. Hun har bakgrunn som konsulent og forsker og har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og Institutt for fredsforskning (PRIO). Som konsulent har Marit jobbet i Deloitte før hun kom til Agenda Kaupang. Marit har i hovedsak jobbet med prosjekter rettet mot offentlig sektor, både på statlig, regional og kommunalt nivå. Spesielt har hun jobbet med evalueringer og utredninger av ulike tiltak og programmer, men også med organisasjonsutvikling og intern styring og kontroll. “Jeg har høy motivasjon og mye energi for denne direktørjobben, og ser frem til å utvikle selskapet vårt videre sammen med alle våre dyktige medarbeidere. Vi er et selskap i vekst og kontinuerlig utvikling, og med en sterk posisjon i våre markeder. Jeg har stor tro på at vi vil være en viktig støttespiller for offentlig sektor også i tiden fremover, i sektorens møte med krevende utfordringer og høye krav til effektivisering, kvalitet og tjenesteutvikling, og jeg gleder meg til å være leder for et selskap som Agenda Kaupang i den spennende tiden vi har foran oss!”

Agenda Kaupang eies i sin helhet av medarbeiderne, og består av høyt utdannede, erfarne seniorkonsulenter. Styret har ledet den interne prosessen med å finne Stoklands etterfølger, etter at han signaliserte at han ønsket å gå av som direktør.

Marit Brochmann skal lede et konsulentselskap med en sterk posisjon som rådgivnings- og utredningsmiljø med kjernekompetanse innen blant annet organisasjons- og tjenesteutvikling, lederutvikling, digital forvaltningsutvikling, økonomiske analyser, evalueringer og utredninger, først og fremst i offentlig sektor. Selskapet har 37 medarbeidere og hadde i 2020 driftsinntekter på ca. 65 millioner kroner.