Viken fylkeskommune - felles verdier

Viken fylkeskommune har fått nye verdier!

Viken: Arbeidet med å bygge et felles sett verdier for den nye organisasjonen med 10 000 ansatte har vært i gang siden november. Etter en bred prosess blant ansatte, politikere og sentrale brukere har Viken nå vedtatt verdier for den nye fylkeskommunen. Agenda Kaupang har bistått fylkeskommunen i prosessen.

Gjennom ledersamlinger, workshops, fokusgrupper og en spørreundersøkelse har det blitt foreslått over 16 000 verdiord for den nye fylkeskommunen. Verdi-ordene ble deretter bearbeidet, systematisert og prioritert før politikerne til slutt vedtok de nye verdiene.

HR-rådgiver Abdu Mokhtari fra Akerhus og organisasjonspsykolog Jon Einar Jacobsen fra Østfold sitter begge i arbeidsgruppen som har holdt i prosessen. De mener det har vært viktig å jobbe fram et felles verdisett for ansatte og politikere i en ny organisasjon.

«Når vi skal bygge en felles kultur, må vi jobbe sammen. Det som definerer kultur, er verdier og normer. Det å ha med sine framtidige kollegaer og medarbeidere for å skape disse verdiene, er viktig», sier Mokthari.

Organisasjonspsykolog Jacobsen er enig: «Det å snakke om verdier, og det å fylle ordene med innhold, er viktig – det handler om å skape felles forståelse og et samhold.»
Verdier defineres gjerne som en organisasjons grunnleggende tankesett. Verdier bygger kultur, preger atferd og påvirker beslutninger. Riktig brukt kan verdier være et kraftig strategisk styringsverktøy.

2. mai vedtok fellesnemnda enstemmig at verdiene for Viken fylkeskommune skal være raus, nytenkende og samskapende.

De nye verdiene skal bygge opp under Vikens visjon, «Viken viser vei», og skal kjennetegne atferd og holdning hos medarbeidere, ledere og politikere i Viken fylkeskommune.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Elisabeth Stensrud.

Viken fylkeskommunes nye verdier:

Raus: Vi viser tillit og deler kunnskap. Vi anerkjenner hverandres initiativ og ideer, verdsetter mangfold og aksepterer at vi har ulike forutsetninger.
Nytenkende: Vi utvikler nye ideer og framgangsmåter. Vi ser muligheter, utfordrer hverandres rutiner og vaner og tar initiativ til endring.
Samskapende: Vi jobber sammen med hverandre og innbyggerne våre for å skape de beste løsningene, og ser på hverandre som likeverdige.

Kilde: Denne nettsaken er en redigert sammenstilling av to saker utarbeidet at Viken fylkeskommune.