Elisabeth Stensrud

Master of Management

Tlf: 90 77 60 75 / 67 57 57 00 | elisabeth.stensrud@agendakaupang.no

Elisabeth Stensrud er rådgiver i Agenda Kaupang fra oktober 2018. Hun har 14 års erfaring som leder og HR-rådgiver i offentlig sektor, og 13 års erfaring som leder og HR-rådgiver fra privat sektor.

Elisabeths sentrale arbeidsfelt er ledelse, lederstøtte, organisasjonsutvikling og omstilling, herunder leder-, medarbeider- og kompetansestyring og -utvikling. Elisabeth var ansvarlig for utvikling og gjennomføring av lederprogram for 250 ledere i Vestre Viken HF, og har ledet større og mindre prosjekter innenfor organisasjonsutvikling og omstilling. Hun har solid erfaring både når det gjelder strategisk og operativt omstillingsarbeid og fra utvikling av team- og ledergrupper. Elisabeth er en erfaren rådgiver og samtalepartner for ledere på alle nivåer.

Elisabeth har sin konsulenterfaring fra organisasjonsutviklingsprosjekter, lederutvikling og kompetanseutvikling. Eksempel på kunder er Universitets- og høgskolerådet, OsloMet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Oslo og Viken og en rekke kommuner.

Elisabeth har tidligere hatt roller som  blant annet HR Business partner i Telenor Norge og OU-sjef i Vestre Viken HF, og har også jobbet i KS, Buskerud fylkeskommune, Svelvik kommune og Arbeidsformidlingen.