Digital

Digital simulering gir endringskraft

Digital simulering: Offentlig sektor står overfor store endringer. Deler av omstillingen skal løses gjennom digitalisering av arbeidsprosesser. En viktig del av vår virksomhet er å trene ledere i å lede under stadig skiftende omgivelser. Svært mange forteller at de har behov for økt innsikt i dynamikken som foregår i organisasjoner under endring.

For å ruste ledere til enda bedre å kunne forstå og håndtere kompleksiteten i endringsprosesser på en god måte, har vi de senere årene blant annet benyttet digital simulering. Agenda Kaupang samarbeider med en internasjonal partner på digitale simuleringer. Den digitale simuleringen omfatter anerkjent teori om endringsprosesser i organisasjoner, ledelse av endringsprosesser, menneskers naturlige motstand mot endring og ulike lederstiler. På den måten blir treningen realistisk og innsikten så dyp som mulig. Verktøyet utvikles kontinuerlig for å ta inn de realitetene som lederne møter.

Scenarioene vi benytter i denne ledertreningen, er gjerne tilpasset sektor og bransje. Scenarioer kan være flytte- og sammenslåingsprosesser i helsektoren, digitalisering av arbeidsprosesser i offentlig og privat sektor, innføring av nye digitale arbeidsmåter, eller innføring av systemer for bedre kundehåndtering.

Våre oppdragsgivere innenfor akademia, sykehussektoren, kommunal sektor og kultursektoren rapporterer om økt endringskraft og ledere med styrkede ferdigheter etter trening.

«Jeg har deltatt på mange ledersamlinger i min 15-årige karriere som leder. Dette har vært i toppsjiktet! Praktisk, nyttig og utfordrende. Jeg ble veldig bevisst på at alle ikke alltid er med “i båten”, selv om jeg har fortalt dem hva endringen går ut på! Samtidig fikk jeg brynet meg på forståelse av at folk forstår og takler både mine handlinger og selve endringen svært ulikt.»
Leder i Norsk Helsenett SF

Vil du vite mer om hvordan din organisasjon kan ha nytte av digital simulering, ta kontakt med Kjersti Hatlevoll i Agenda Kaupang.