skip to Main Content
Evaluering Av Forsøk Med Statlig Finansiering Fortsetter

Evaluering av forsøk med statlig finansiering fortsetter

Evaluering: Agenda Kaupang har følgeevaluert forsøket med statlig finansiering av kommunale pleie- og omsorgstjenester siden 2016, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Nå har Agenda Kaupang – sammen med SINTEF Helse og Proba Samfunnsanalyse – blitt tildelt oppdraget med å evaluere forlengelsen av forsøket, som etter planen vil vare ut 2022. I forlengelsen vil dagens deltakerkommuner fortsette, samtidig som nye kommuner tas inn.

Evalueringsteamet har så langt kartlagt blant annet endringer i arbeidspraksis i kommunene, brukermedvirkning og økonomisk utvikling. I det videre arbeidet vil særlig brukernes opplevelse av tjenestetildelingen og den økonomiske utviklingen studeres mer i detalj.

Kontaktperson i Agenda Kaupang for dette oppdraget om statlig finansiering av kommuneale pleie- og omsorgstjenester er Jonas Rusten Wang.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link