Lederutviklingsprogrammer Har Effekt

Lederutviklingsprogrammer har effekt

Lederutviklingsprogrammer: Tidligere statistiske oversiktsanalyser har konkludert med at man ikke bør forvente store effekter fra lederutvikling generelt sett. Til det har variasjonen i effektstørrelsene fra ulike former for lederutviklingstiltak vært for store.

En nylig utgitt metastudie av Christina N. Lacerenza mfl. viser imidlertid at lederutviklingsprogrammer har betydelig større effekt enn tidligere antatt. Denne studien er den største som noen gang er gjennomført, og dokumenterer at lederutviklingsprogrammer har moderate til store effekter på fire ulike nivåer:

  • Opplevd nytte og tilfredshet med programmene
  • Økte kunnskaper og ferdigheter
  • Overføring av adferd
  • Organisatoriske resultater og effekter på medarbeidere

Utformingen av programmet har selvfølgelig mye å si for hvor positive effektene blir. Mange av de elementer som Agenda Kaupang tilbyr i lederutviklingsprogrammer, er med på å forsterke effekten. Vi erfarer blant annet:

  • Programmer basert på grundige behovsanalyser hadde større effekt på både læring og overføring til arbeidssituasjon enn programmer uten behovsanalyser
  • Programmer med varierte læringsaktiviteter gir best resultat
  • Programmer med flere korte sesjoner hadde bedre effekt enn programmer med en lang sesjon
  • Selvlæringsprogrammer har mindre effekt enn programmer gjennomført av interne eller eksterne veiledere
  • Programmer med trening gir bedre effekt enn programmer bare med kunnskapsformidling og demonstrasjoner

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Ragnar Kleiven.