Skip to content
Antenner for telekommunikasjon - IKT-infrastruktur. Foto: Public domain

Krav til IKT-infrastruktur skal utredes

Samfunnets avhengighet til en velfungerende IKT-infrastruktur øker. På vegne av Kommune-Norge har KS stilt spørsmålet om IKT-infrastrukturen er god nok for å gi stabile digitale innbyggertjenester i kommunene.

På oppdrag fra KS vil Analysys Mason – med Agenda Kaupang som underleverandør – nå utrede spørsmålet. Er vår infrastruktur tilstrekkelig robust for den nåværende digitaliseringstakten i kommuner og fylkeskommuner? Det er betydelig risiko og sårbarhet i manglende eller ustabil IKT-infrastruktur, slik en har fått demonstrert blant annet i forbindelse med flom og andre naturkatastrofer de siste årene. Vi skal utrede hvilke krav kommunesektoren bør stille framover til dekningsgrad, sikring mot strømutfall, kvalitet og ytelser i den grunnleggende infrastrukturen (bredbånd, internett, mobilnett, nødnett mv.), herunder hva en bør tenke på når kommuner og fylkeskommuner planlegger egen infrastruktur, eller legger sine tjenester på områder som velferdsteknologi, videregående opplæring og smartby-anvendelser i hendene på IT- og telekomleverandørene.

Analysys Mason har spisskompetanse på telekom- og teknologiområdet. Agenda Kaupang har inngående kjennskap til kommunesektoren og den pågående tjenestedigitaliseringen i offentlig sektor. Prosjektet vil levere en sluttrapport før sommeren 2019.

Gjermund Lanestedt kan kontaktes for mer informasjon om oppdraget.

Illustrasjonsfoto: Public domain