skip to Main Content
Den Nye Groruddalssatsingen – Utredning Om Organisering Og Styring

Den nye Groruddalssatsingen – utredning om organisering og styring

Den nye Groruddalssatsingen (GDS) er et tiårig samarbeid mellom staten og Oslo kommune som ble startet opp i 2017, og er en kompleks organisasjon med mange aktører fra både stat og kommune. Satsingen er i en oppstartsfase der en ny organisering og modell for programstyring er iverksatt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Oslo kommune har ønsket en faglig, ekstern vurdering av om samarbeidet er innrettet og fungerer i henhold til de mål som er satt for organiseringen av den nye satsingen. I tillegg er det ønsket en vurdering av hvordan øvrige områdesatsinger kan sees i sammenheng med Groruddalssatsingen.

Utredningen viser at arbeidet i den nye Groruddalssatsingen 2017–2026 er kommet godt i gang. Det er imidlertid en utfordring å søke å kombinere en tydelig styring med betydelig handlingsrom for utvikling og innovasjon. Det må derfor forventes at det tar tid å finne en god arbeidsform. Det er likevel et generelt behov for å tydeliggjøre roller og ansvar i programmet. Det kan derfor vurderes om ikke programstyrene bør få en mer rendyrket strategisk rolle. Funksjonen til koordinerende programsekretariat bør forsterkes og tydeliggjøres, og sekretariatet bør få et større ansvar for koordinering av porteføljen og helheten i programmet. Det er behov for å se nærmere på om arenaene for innovasjon og utvikling, erfaringsdeling og samordning er gode nok på ulike nivåer, og hvilke arenaer som bør være i regi av henholdsvis GDS og linjen. Det foreslås at de nye områdesatsingene i indre Oslo øst og Oslo sør integreres i GDS’ organisasjon.

Utredningen er utført av Agenda Kaupang ved Gitte Haugnæss (prosjektleder), Tom Schjetne og Morten Stenstadvold.

Rapport kan leses her (PDF)

 

 

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link