Gitte Haugnæss

cand.polit.

Tlf: 98 26 39 87 / 67 57 57 00 | gitte@agendakaupang.no

Cand.polit. Gitte Haugnæss arbeider med strategi-, HR- og organisasjons- og ledelsesutvikling og større omstillingsprosesser. Hun har hatt flere individuelle coachingoppdrag for topp- og mellomledere samt utvikling av toppledergrupper i både offentlige og private virksomheter. Hun har erfaring fra en rekke sektorer/bransjer: offentlig forvaltning, olje, kraft, reiseliv, telekom og transport. Hun har også utført evalueringer og ulike samfunnsanalyser.

Arbeidserfaring: Direktør i Econ Pöyry, principal i Cap Gemini Ernst & Young, leder av organisasjon og personalavdelingen i Saga Petroleum, politisk stilling som byrådssekretær for kultur i Oslo kommune og rådgiver i Statskonsult. Hun har 20 års erfaring som konsulent og 13 års ledererfaring.